Thursday, 13 December 2018

Pemerintah RI Bakal Rebut Harta Wakaf Ulama Aceh di Mekkah?

Pemerintah RI Bakal Rebut Harta Wakaf Ulama Aceh di Mekkah?

Ikrar Wakaf Habib Abdurrahman ibn Alwi Al Habsyi atas tanah dan bangunan kepada Mahkamah Syari'ah Makkah Al Mukarramah Kekhilafahan Utsmaniyah pada 18 Rabiul Akhir 1224 H/1809 M.

Jakarta, Swamedium.com – Pada tanggal 18 Rabiul Akhir 1224 H yg bertepatan dengan tahun 1809 M, Habib Abdurrahman ibn Alwi Al Habsy yg lebih dikenal dengan sebutan Habib Bugak Aceh (beliau sendirilah yg membuat julukan tersebut dan mengenalkan diri kepada siapa pun dengan sebutan tersebut karena katawadhu’-annya) mendatangi Mahkamah Syari’ah Kekhalifahan Utsmaniyah yang berada di Makkah Al Mukarramah.

Di hadapan Mahkamah Syari’ah tersebut, beliau mengikrarkan wakaf atas sebidang tanah dan bangunan dua lantai yg berada di Qashashiyah (kawasan ini kemudian menjadi bagian dari Masjidil Haram ketika mengalami perluasan pada era berdirinya Kerajaan Saudi Arabia di bawah kepemimpinan Raja Saud ibn Abdulaziz pada tahun 1935).

Di hadapan Hakim Mahkamah Syari’ah tersebut, Habib Abdurrahman ibn Alwi Al Habsy melakukan ikrar wakaf dan ikrar tersebut didokumentasikan oleh Mahkamah Syari’ah dengan kop surat dan stempel resmi Kekhilafahan Utsmaniyah. Berikut isi ikrar tersebut:

“Yang kita muliakan Haji Habib Bugak Aceh, dengan leluasa dan ikhlas telah mempersembahkan untuk dirinya akan bermanfaat bagi hartanya, dan semata-mata mengharap keridhaan Allah, serta menantikan fahala yg besar dari hari pembalasan Allah bagi orang-orang yg berbuat kebaikan, kita bersandar pada pengamalan sabda dari Rasulullah saw (Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, putuslah segala amal kebaikannya kecuali tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh).

Telah datang menghadap yang kita muliakan Haji Habib Bugak Aceh ke hadapan Maulana Hakim Syara’ di majlis beliau dan dia telah mewakafkan dan menahan hartanya menjadi sedekah jariah, serta membelanjakan hartanya di jalan Allah, dan itu adalah sebentang tanah dan padanya terdapat rumah di kawasan Qashashiyah di Makkah Al Mukarramah”.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)