Sabtu, 12 September 2020

Sunnah-Sunnah Ketika Masuk dan Keluar Rumah

Sunnah-Sunnah Ketika Masuk dan Keluar Rumah

Jakarta, Swamedium.com — Imam Nawawi berkata: “Dianjurkan membaca basmalah, memperbanyak dzikir kepada Alloh dan memberi salam.”

1. Dzikir kepada Alloh

Dzikir kepada Allah ketika masuk rumah berdasarkan hadits Rasulullah saw.

“Apabila seseorang memasuki rumahnya, dan ia berdzikir kepada Alloh ketika akan masuk dan ketika akan makan, maka syaitan berkata (kepada kawan-kawannya):

“Tidak ada tempat untuk menginap dan makan malam bagi kalian.”(HR. Muslim no. 2018)

Berdzikir yang di maksud yaitu dengan mengucapkan:

“Dengan Nama Alloh (aku masuk rumah)

2. Berdo’a ketika memasuki rumah.

Berdasarkan hadits Nabi saw.: Apabila seseorang hendak masuk ke rumahnya, hendaklah ia mengucapkan:

“Ya Alloh sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan ketika masuk dan kebaikan ketika keluar. Dengan menyebut nama Alloh kami masuk dan kami keluar. Dan hanya kepada Allaoh, Rabb kami, kami bertawakkal.”

Kemudian dia memberi salam kepada keluarganya (di rumah). (HR. Abu Dawud no. 5096)

Dengan do’a ini seseorang dapat merasakan tawakkalnya kepada Alloh ketika masuk dan keluar rumah. Dan ini akan melahirkan hubungan yang terus menerus antara hamba dengan Alloh.

3. Bersiwak

“Rasulullah saw. apabila masuk ke rumahnya, beliau memulai dengan bersiwak.” (HR. Muslim no. 253)

4. Mengucapkan salam

Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

“…Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah…” (Q.S. An-Nur: 61).

5. Berdo’a ketika Keluar Rumah

Ketika hendak keluar dari rumah, disunnahkan membaca:

“Dengan menyebut Nama Alloh, aku bertawakkal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan (pertolongan Allah).”

Jika seorang Muslim membaca do’a tersebut maka akan dikatakan kepadanya: ‘Engkau telah dicukupi, dipelihara, dan diberi petunjuk, kemudian syaitan pun menjauhinya.” (HR. At Tirmidzi no. 3426)

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.