Tuesday, 25 February 2020

Inspirasi Al Quran dan Kemerdekaan Indonesia

Inspirasi Al Quran dan Kemerdekaan Indonesia

Ahli Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin.

Jakarta, Swamedium.com — Dan sungguh, Kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda (kekuasaan) Kami, (dan Kami perintahkan kepadanya), “Keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah.” Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. (QS Ibrahim:5)

Ayat inilah yang kemudian memberikan kekuatan dahsyat Pembukaan UUD 1945: ,-
– “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.,-

“Ketika Musa berkata kepada kaumnya: “ingatlah kalian atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, yaitu, ketika Allah menyelamatkan kalian dari tentara Fir’aun yang menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih dan menyembelih anak-anak kalian dan mempermalukan istri-istri kalian. Hal tersebut adalah bala’ yang besar dari Tuhan kalian”. (QS Ibrahim: 6)

Ayat selanjutnya inipula, yang kemudian menjadi ruh atas ayat,-

“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” (Pembukaan UUD 1945). (*)

*Penulis: Irman Putra Sidin (Pakar Hukum Tata Negara)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.